Wij informeren

Hieronder vind je heel wat antwoorden op vragen die wij regelmatig ontvangen.  Hier kan je lezen hoe wij werken en wat je kind nodig heeft om bij ons te sporten.
Een aantal nuttige documenten kan je hier terugvinden!

Inschrijven en aansluiten

Inschrijvingsprocedure 

Inschrijven voor seizoen 23-24 is niet meer mogelijk. Inschrijvingen voor seizoen 24-25 starten vanaf half augustus.

Vermits wij de laatste seizoenen aan het maximaal aantal leden gekomen zijn, zullen onze bestaande leden eerst de mogelijkheid krijgen om in te schrijven voor het komend seizoen. Zij ontvangen hiertoe een uitnodiging per mail met een link naar het inschrijvingsformulier.  De overgebleven vrije plaatsen kunnen dan ingevuld worden door niet-leden via een inschrijvingsformulier dat op de homepagina van deze site ter beschikking gesteld zal worden.

September is een probeermaand en er is dan mogelijkheid om 2x te komen proberen. Echter ook voor het volgen van een proefles is de inschrijving via het formulier verplicht. (verzekering) 
Na een succesvolle inschrijving ontvangt u een uitnodiging tot betaling van het lidgeld. Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling.  
Onze manier van werken en “spelregels” zitten vervat in het huishoudelijk reglementLees het volledige reglement aandachtig door. Indien wij geen schriftelijke reactie ontvangen aangaande het huishoudelijk reglement dan wordt dit als aanvaard beschouwd door elk lid na betaling van het lidgeld

Let op: herinschrijving is verplicht! Het lidmaatschap van dit seizoen wordt dus NIET automatisch verlengd.

 

Lidgeld
Voor één uur turnen per week bedraagt het lidgeld €100 voor een gans schooljaar. Voor 2 uur turnen per week bedraagt het lidgeld €200, enz.  Indien uw kind meer dan 4 uur per week les komt volgen, dan wordt er een tariefverminderig toegepast.  Ook is er een korting van €5 op het lidgeld vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin.  Verzekering is begrepen in het lidgeld. Het attest voor de mutualiteit voor een tussenkomst in sportactiviteiten wordt automatisch per mail verstuurd zodra het lidgeld volledig gestort is. 

Er is mogelijkheid tot gespreide betaling: men betaalt een eerste schijf met een minimum van 50% van het jaarbedrag in september en het resterende bedrag wordt ten laatste in januari betaald.
Het gemeentebestuur heeft een samenwerking afgesloten met de organisatie van 'Rap op Stap'. Deze organisatie helpt mensen met een beperkt budget met hun vrijetijdswensen. Inwoners van Alken kunnen bij ‘Rap op Stap’ terecht voor een terugbetaling van hun lidgeld van een Alkense sportclub. Verdere info vind je op http://www.alken.be/vrije-tijd > sport>rap op stap.


Moet ik al goed kunnen turnen om te kunnen aansluiten?

Neen! Turnen wordt bij ons gedaan op verschillende niveaus: aan het recreatieve turnen kan iedereen deelnemen ongeacht leeftijd en turnvaardigheden. Als blijkt dat je wat meer in je mars hebt, kan je worden gevraagd voor de wedstrijdploeg. Turnen wordt dan wat moeilijker, je doet ook mee aan wedstrijden en zal wat meer engagement moeten tonen.

Op naar de eerste les

Waar en wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de turnles?
Er wordt verwacht dat de kinderen een kwartier voor de les aanwezig zijn. De kinderen begeven zich naar de kleedkamers zoals aangegeven op het infobord aan de ingang van de sporthal.  Alle spullen worden daar achtergelaten: jassen, schoenen, turnzakken en drank.
Kauwgom, koeken en snoep horen niet thuis in de turnles - een flesje water voor een slokje tussendoor is voldoende! De kinderen wachten in de gang totdat de voorgaande les gedaan is.
Ouders worden niet toegelaten in de zalen of kleedkamers: voor basisgym kan er wel vanaf de tribune gevolgd worden tijdens de open tribune weken (zie kalender).  Bij onze kleuters kan dit echter niet omwille van plaatsgebrek.  Er wordt in januari wel een kijkdag georganiseerd, waarvoor een aparte uitnodiging wordt verstuurd.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
Elk kind dient zowieso ingeschreven te zijn vooraleer te kunnen deelnemen aan de lessen. Er mag in september 2x "geprobeerd" worden. De uitnodiging tot betaling van het lidgeld wordt per mail verstuurd.  
In de loop van de maand september zullen wij aanwezigheden opnemen aan de start van de lessen. We doen dit om een correct beeld te krijgen van de samenstelling van de groepen. U kan dan ook bij ons terecht voor eventuele vragen.
Uitschrijven kan tot 30 september. Daarna worden er geen lidgelden meer terugbetaald.

Vragen over kledij

Wat moet mijn kind aandoen tijdens de turnles?
Gemakkelijke kledij volstaat voor basis- en kleutergym: een short met T-shirt. We turnen op blote voeten of op sokken. Indien je kind toch turnpantoffels wil dragen, dan enkel binnenpantoffels! De zalen mogen niet betreden worden met schoeisel dat buiten is gedragen.
 
Is er verplichte clubkledij?
Neen, niet voor de groepen basisgym en kleuterturnen. Clubkledij is enkel verplicht voor wedstrijdgymnasten. De club biedt echter
T-shirts aan voor 9 euro (jongens en meisjes). Tijdens evenementen zoals het turnfeest, de fundag e.d. is een beetje uniformiteit natuurlijk steeds beter voor de uitstraling van de club. Deze kunnen steeds per mail besteld worden.

Vragen over de organisatie van de lessen

Kan mijn kind in dezelfde groep als zijn/haar vriend(innetje) turnen?
In de groepen basisgym en kleutergym worden de kinderen gegroepeerd op basis van leeftijd en kunnen. Tijdens de maand september wordt gestart met een indeling per leeftijd en gedurende het jaar wordt uw kind opgevolgd en kunnen er wijzigingen van groep doorgevoerd worden (niet van lesuur!). Waar mogelijk proberen we rekening te houden met vriend(in)(en). U kan deze vragen best per mail stellen.
 
Mijn kind wil turnen op wedstrijdniveau (acrogym of toestelturnen) - hoe kan ik inschrijven?
Voor deze lessen kan niet ingeschreven worden. Deze groepen turnen op wedstrijdniveau. Je kind dient reeds enkele jaren geturnd te hebben en dient geselecteerd te worden door de club.  In het voorjaar houden we selectietrainingen die aangekondigd worden via onze website en Facebook-pagina.
 
Wat als mijn kind niet meer wilt deelnemen aan de lessen?
Dit moet gemeld worden per mail voor het eind van de maand september.  We noteren dan de uitschrijving en zorgen voor terugbetaling van het lidgeld. 

Vragen over verzekering

Als lid van onze club is je kind verzekerd via de sportongevallenpolis van Gymfed bij Ethias - lees hier de algemene voorwaarden na. 

Mijn kind heeft zich bezeerd, wat nu? 

  • Meld altijd aan de train(st)er als je een blessure hebt.
  • Ga nooit door als je pijn hebt, ga rustig even aan de kant zitten.
  • Soms is het nodig om even naar de dokter te gaan.
  • Download dan hier het aangifteformulier ongeval van Ethias  en neem het mee naar de arts voor het invullen van deel C - geneeskundig getuigschrift. Bezorg de ingevulde aangifte zo snel mogelijk terug aan de club (zie ook 'procedure aangifte ongeval' onder nuttige documenten).
  • Wanneer je terug kan komen trainen na een aangegeven ongeval, bezorg je vooraf een attest van genezing aan de club. Hervatten zonder dit attest van genezing houdt in dat het lid niet verzekerd is bij een volgend ongeval.