Het Gymfed-sportmodel

Onze club gebruikt het GYMFED sportmodel voor de organisatie van haar lessen.  Dit model is de langetermijnvisie van Gymfed over de opleiding en begeleiding van sporters volgens hun noden, wensen en ontwikkeling. Het is gebouwd op zeven verschillende levensfasen - gelinkt aan ontwikkeling, leeftijd en sportief niveau - en formuleert kenmerken van de sporter en aandachtspunten om de sporter een unieke, kwalitatieve en persoonlijke sportervaring te kunnen bieden.  In het Gymfed-sportmodel staat de sporter centraal, net zoals zijn fysiek en mentaal welzijn tijdens het sporten.


Aanbod in onze club

Actieve start - kidies

Spelend bewegen en ontdekken (3 - 6 jaar)

Tijdens de Actieve start bewegen kinderen op een kwalitatieve, leuke en gevarieerde manier in een veilige en aangename omgeving. Ze kunnen op ontdekking gaan, openbloeien, zelfvertrouwen ontwikkelen, plezier beleven en leren. Op die manier worden kinderen voorbereid en warm gemaakt om gymnastiek te blijven geoefenen én wordt de basis gelegd voor levenslang sporten. Leuke en gevarieerde lesinhouden in verschillende domeinen en bewegingsthema's bieden bewegingskansen die noodzakelijk zijn om de brede motorische ontwikkeling te stimuleren. 

GROEPEN

Kidies 1 - eerste kleuterklas

Kidies 2 - tweede kleuterklas

Kidies 3 - derde kleuterklas

Kidies 4 - derde kleuterklas en alle vorige groepen doorlopen

Basisvorming

Bewegen om te leren (7 - 12 jaar)

Tijdens de fase Basisvorming worden de grootmotorische vaardigheden verder ontwikkeld en de basisbewegingen van gymnastiek aangeleerd in een uitdagende omgeving. Kinderen kunnen proeven van verschillende aspecten binnen de gymnastiek. Geleidelijk aan ontwikkelen ze vaak een voorkeur voor één of meerdere disciplines.  Er is weinig tot geen druk om te presteren, plezier beleven staat centraal. De vaardigheden die de kinderen ontwikkelen in deze fase vormen de basis om later meer complexe vaardigheden aan te leren en zullen hen in elke sport voordeel opleveren.  Het komt eveneens hun gezondheid en algemene levenskwaliteit ten goede.  Belangrijk is dat kinderen een brede basisvorming krijgen, zodat alle fundamentele bewegingspatronen en grote motorische vaardigheden maximaal ontwikkeld worden. 

Na de fase Basisvorming stromen de sporters door naar de fase Voor altijd sportief.  Gezien gymnastiek onder de categorie van de vroegspecialisatiesporten valt, is er voor meisjes met ambitie voor wedstrijdsport de mogelijkheid om reeds vanaf richtleeftijd 10 jaar door te stromen naar de fase Gerichte training.  Voor jongens kan dat vanaf richtleeftijd 11 jaar. 

GROEPEN

Gymtopia 1 - basisgym 1ste leerjaar

Gymtopia 2 - basisgym 2de leerjaar

Gymstars - basisgym 3de leerjaar

Toestelturnen vanaf het 4de leerjaar

Gerichte training

Leren trainen (10 - 14 jaar)

Sporters in de fase Gerichte training hebben ambitie voor wedstrijdsport. Ze ontwikkelen verder hun fysieke basis, gericht op de uitbreiding van het totale trainingsprogramma en het leren van meer sportspecifieke bewegingen. Ze hebben een sterke passie voor de sport en kiezen voor een specialisatie in gymnastiek als hun ‘eerste sport’. Het blijft aangewezen nog andere (fysieke) activiteiten te doen naast hun trainingen in een bepaalde gymnastiekdiscipline.

Deze fase is belangrijk voor de ontwikkeling van basistechnieken. Deze technieken vormen de grondslag om later op een correcte manier complexere vaardigheden aan te leren. Het is dus belangrijk dat de basistechnieken van in het begin correct aangeleerd worden.

Plezier beleven staat steeds centraal, terwijl de trainingen meer gestructureerd en gerichter worden. Nieuwe vaardigheden leren beheersen, vormt een uitdaging en het plezier in gymnastiek wordt gevonden in het beheersen van nieuwe elementen, het streven naar perfectie en het samenwerken met trainingsgenoten.  Er wordt deelgenomen aan recreatoernooien.

Na de fase Gerichte training stromen de sporters door naar de fase Doorgedreven training (indien de ambitie voor wedstrijdsport aanwezig blijft) of de fase Voor altijd Sportief (indien verder op recreatief niveau gesport zal worden).

GROEPEN

Competitie Toestelturnen & Acroygym - enkel toegankelijk na selectie 

Doorgedreven training

Trainen om te trainen (13 - 17 jaar)

Jongeren die doorgroeien tot deze fase, Doorgedreven training, zijn gepassioneerd door hun sport en streven een competitieve carrière na. Hiervoor zijn ze bereid om intensief te trainen en dus veel tijd en energie te investeren om het gewenste niveau te bereiken.

Deze sporters beheersen alle basisvaardigheden, -bewegingen en -technieken. Nu houden ze van de uitdaging om gevorderde elementen en skills te ontwikkelen.

De sporters leren om goed te presteren in verschillende omstandigheden. Wedstrijden krijgen een duidelijk competitief karakter (tactiek, omgaan winst/verlies, voorbereiding). Bovendien worden competities belangrijker met de focus op het bereiken van regelmaat en kwaliteit, en op het leren omgaan met de fysieke en mentale uitdagingen van wedstrijden.

Na de fase Doorgedreven training stromen de sporters door naar de fase Wedstrijdtraining of de fase Voor altijd Sportief.

GROEPEN

Competitie Toestelturnen & Acroygym - enkel toegankelijk na selectie 

 

Wedstrijdtraining

Trainen voor prestaties (16+ jaar)

In de fase Wedstrijdtraining streven de sporters ernaar om maximale prestaties neer te zetten volgens hun persoonlijke doelstellingen. Ze willen de beste zijn en/of zetten hun zinnen op persoonlijke best-prestaties. De sporters en trainers zijn resultaatgericht ingesteld.

Na de fase Wedstrijdtraining stromen de meeste sporters door naar de fase Voor altijd Sportief, indien ze niet langer aan wedstrijden wensen deel te nemen. Sporters die verder evolueren naar internationaal wedstrijdniveau in de fase Toptraining doen dit vanaf de richtleeftijd 17 jaar (vrouwen) of de richtleeftijd van 21 jaar (mannen).

GROEPEN

Competitie Toestelturnen & Acroygym - enkel toegankelijk na selectie 

Voor altijd sportief

Een leven lang in de gymnastiek (+13 jaar)

De fase Voor altijd sportief verwelkomt alle sporters vanaf 13 jaar zonder wedstrijdlicentie die in een leuke sfeer hun sport(en) of discipline(s) willen beoefenen, ongeacht niveau, ervaring, leeftijd of potentieel.

De doelstellingen van de sporters kunnen individueel verschillen en een combinatie zijn van het volgende:

  • Fun: omdat de sporter het leuk vindt.
  • Fitness: om fysieke en mentale fitheid te onderhouden of te verbeteren.
  • Fundamentals: om nieuwe vaardigheden aan te leren of te onderhouden.
  • Friendship: om (nieuwe) sociale contacten te maken.

Deze fase heeft ook ruimte om aanvullend andere rollen binnen de sport op te nemen zoals (hulp)trainer, vrijwilliger, jurylid, bestuurslid, coördinator, sponsor, mentor… en zo met de sport / club verbonden te blijven.

GROEPEN

Tumbling en trampoline vanaf het 4de leerjaar

Toestelturnen +13 jaar


Opgelet: lesrooster voor seizoen 24-25 is nog in opmaak - ten laatste op 17/8/24 beschikbaar. 

Lesrooster 23-24