Waar wij voor staan

Het doel van Turnkring Alken vzw is om een uitgebreid basisprogramma aan te bieden en tegelijkertijd te investeren in gymnasten die op wedstrijdniveau willen turnen. We bouwen aan fysiek en mentaal sterke gymnasten met als doel hen levenslang te laten genieten van gymnastiek. Kinderen die bewegen voelen zich niet alleen fitter, ze leren ook dat bewegen leuk is en leggen de basis voor een actief leven. 

We streven naar kwaliteit

Lid van GYMFED 

De GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw, kortweg Gymfed bundelt zo'n 318 clubs, goed voor meer dan
120 000 sporters in Vlaanderen.
Ze begeleidt, ondersteunt en inspireert de clubs zodat recreanten, competitiegymnasten en topsporters
hun sport op een kwalitatieve manier kunnen beoefenen en beleven. 
De federatie promoot de gymsport en stelt het welzijn en de ontwikkeling van de clubs en hun leden,
de vrijwilligers en medewerkers centraal.
Ze streeft hierbij naar samenwerking, kwaliteit en een optimaal resultaat. Binnen de club maken we gebruik van de uitgebreide technische programma's en leerlijnen aangeboden door de federatie. 
Meer info vind je op www.gymfed.be .

Q4GYM label en gedrags- en ethische code

We behaalden aan de hand van een vierjaarlijkse audit het Q4Gym-kwaliteitslabel. Gezond en ethisch sporten is een belangrijke rubriek binnen dit kwaliteitsinstrument.  Gymfed heeft een ethische code ontwikkeld voor haar aangesloten leden en wil hiermee inzetten op een verantwoord en veilig klimaat in de club.  Als club onderschrijven we deze ethische code - dit wil zeggen dat we zorg dragen voor de integriteit van de leden, correcte ondersteuning en begeleiding geven en de principes van 'goed gedrag' naleven.  Concreet wordt er van de trainers en begeleiders, het bestuur en de ouders verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn  voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven.  U kan hier de verschillende documenten nalezen.

Clubleiding en contacten

Turnkring Alken is een VZW en sinds september 1996 aangesloten bij Turnsport Vlaanderen. Vanaf januari 2008 is de Turnkring overgegaan naar de fusiefederatie Gymnastiekfederatie Vlaanderen (GYMFED). Turnkring Alken heeft ook een afdeling in Sint-Truiden. Ons bestuur en uitgebreid oudercomité werken nauw samen om een vlotte werking van de club te verzekeren. Al deze medewerkers zijn onbetaalde vrijwilligers die ook nog een andere job uitoefenen.

Clubleiding (bestuur)

  • Véronique Punie - voorzitster en verantwoordelijke marketing
  • Kristel Hoegaerts - penningmeester, Q4Gym coördinator
  • Kristel Goedhuys - secretaris, verantwoordelijke communicatie, website en ledenadministratie 

Sporttechnische coördinatie

  • Véronique Punie - recreatiegroepen en wedstrijdgroep acro
  • Kristel Goedhuys - recreatiegroepen en wedstrijdgroep acro
  • Kristel Hoegaerts - wedstrijdgroep toestelturnen meisjes

API

Mevr. Karine Jacques is onze vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Zij draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Oudercomité

Voor onze vele activiteiten tijdens het seizoen kunnen we beroep doen op werkgroepen samengesteld vanuit ons oudercomité.  Zij brengen ideeën aan en coördineren de verschillende activiteiten. Iedere ouder is welkom om aan te sluiten bij 1 of meerdere werkgroepen.